Youtube, Vimeo mm.

De fleste distribusjons tjenestene som er tilgjengelig på nett er ganske lik å komme i gang med. Man oppretter konto, laster opp video, legger inn tilganger og informasjon om video og så får man lenke som man bruker til videre distribusjon. De som er mest kjent for de fleste av oss er YouTube og Vimeo.

Youtube: Youtube er eid av Google så har du Google-konto kan du bruke denne, alternativt lager du en ny. Gå inn på http://www.youtube.com, «logg på» kommer inn på innloggingside. Har du ikke konto så velger du «Opprett konto».

Skriv inn e-post adresse og passord – «Logg på»

I «Min kanal» i meny til venstre kommer videoene som du laster opp. For å laste opp ny video, «Last opp» oppe til høyre. Velg tilgangs nivå: Offentlig – Ikke oppført – Privat (dette kan endres senere). «Velg filer som skal lastes opp», finn videofil som skal lastes opp og velg denne. Youtube vil nå behandle fil, dette tar litt tid ut fra hvor stor filen er. Du kan nå skrive inn navn på video, gi en beskrivelse og legge inn etiketter (Tags). Video blir gjort tilgjengelig på nett når du har trykket på «Publiser». Du vil nå få flere måter å videre distribuere video på, lenke som kan klippes ut og legges i Fronter og nettsider, ulike sosiale medier, epost. Du kan og hente kode for å bygge video inn i nettside.

Gå til «Mine kanaler», her kan du velge video og se denne. I «Videobehandler» finnes flere verktøy for etterbehandling, tilgangskontroll og sletting.

Vimeo: Gå til https://vimeo.com, «Log in» eller skriv inn navn, e-post og ønsket passord – «Join» for å opprette ny bruker. Kan også opprette bruker med Facebook pålogging, «Join with Facebook». I «Videos» i meny øverst på siden kommer video du laster opp. For å laste opp ny, «Upload a video» – «Choose a Video to Upload», finn videofil som skal lastes opp og velg denne, «Upload Selected Videos». Filen lastes nå til Vimeo, du kan nå skrive inn navn på video, gi en beskrivelse, språk og legge inn etiketter (Tags). I «Privacy» setter du tilgang, alt dette kan også gjøres senere. Velg «Go to video», hvis video ikke er ferdig å laste opp står det «Waiting in line». Når video er klar vil du få epost med lenke etc. for vidre distribusjon. Lenke kan også hentes fra «Share» (papirfly icon på video). Ønsker du å gjøre endringer i innstillingene på video går du til «Settings», her finnes verktøy for etterbehandling, tilgangskontroll og sletting.