Format, teknikker og publisering

Det er i dag mange måter å gjøre opptak til bruk i undervisning og nettkurs. Vi tar her for oss de mest relevante mulighetene vi har på UiT, og de verktøyene som er lettest tilgjengelig for de ansatte. Hvis man ser på måten man gjør selve opptaket er dette de vanligste:

  • Filme med foto- eller videokamera
  • Filme med smarttelefon eller nettbrett
  • Skjermopptak – tar opp video av det man gjør på skjermen (PC/Mac), med eller uten webkamera
  • Opptak i auditorium og andre undervisningsrom (UiT tjeneste)
  • Opptak i studio (UiT tjeneste)

For å tilordne opptakene og få de gjort tilgjengelig på nett har vi en del verktøy til å hjelpe oss med dette. Nedenfor er en oversikt som viser metode (vertikalt) og de verktøy som er mest hensiktsmessig brukt (horisontalt).

Opptak i / på / med: Mediasite MyMediasite TechSmith Relay / Fuse TechSmith Studio Adobe Connect Skype for Business YouTube, Vimeo mm.
Foto- eller videokamera  

X

 

X

   

X

Smarttelefon, nettbrett  

X

 X  X    

X

Skjerm (PC, Mac), på kontor og i undervisningsrom  

X

 X  X

X

X

 
Opptakstjeneste i auditorium og i undervisningsrom

X

           
Opptakstjeneste i studio (Result)

X

 

         

X

Som tabellen viser er det flere muligheter, hva man velger er litt avhengig av tekniske nivå og tiden man har tilgjengelig. På de neste sidene beskriver vi verktøyene og hjelper deg å gjøre riktig valg, her ligger det eksempler, lenker til mere info og hjelp til å komme i gang.