Modul 2: Bruk av video i undervisning

Lær deg å lage og bruke video effektivt som en del av undervisningen din. Modulen fokuserer på følgende tema: Ulike perspektiver på bruk av video i undervisning Undervisningsmetoder med bruk av video Format, teknikker og publisering, deling og rettigheter

Z

Læringsmål

  • gjøre begrunnede valg av undervisningsmetode med bruk av video
  • planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med bruk av video
  • vurdere egenskaper og egnethet ved ulike format
  • håndtere et utvalg av videobaserte teknikker i undervisning
  • ha kjennskap til et utvalg av litteratur/forskning med relevans for bruken av video i undervisning