uDig

Målsettingen med uDig er å gi ansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i sin egen undervisning.

Kursmodulene i uDig

1: Design for læring

Bli kjent med ASSURE-modellen for læringsdesign.

4: Flipped classroom og responssystemer

Introduksjon til elementer av studentaktivitet i undervisningen og flipping.

2: Bruk av video i undervisning

Lær deg å lage og bruke video effektivt som en del av undervisningen din.

5: Læringsstrategier

Hva er læringsstrategier
og hva sier forskningen om dem?

3: Diskusjon og samhandling på nett

Lær å arbeide med både asynkrone og synkrone diskusjoner.

6: Innføring i bruk av digitale tavler

Bruk av digitale tavler i høyere utdanning. En innføring i bruk.

Om uDig

Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT- Norges arktiske universitet. Disse kursmodulene er utformet noe annerledes enn tradisjonelle kurs. Modulene er laget etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker, etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle vitenskapelige artikler. En viktig del av kursene er videre den praktiske utprøvingen av digitale verktøy og nettbaserte aktiviteter i egen undervisning. Result tilbyr skreddersydde kurs og workshops i tilknytning til uDig tilpasset fagmiljøenes ønsker og behov.

Interessert i skreddersydde kurs?

Kontakt Result ved UiT Norges arktiske universitet

Support

uDig-teamene er alltid tilgjengelige i så stor grad som mulig, men vi legger spesielt vekt på å sette av tid til de som deltar på de oppsatte kursene.

Innovative ideer

Modulene i uDig er laget for å vise muligheter ved bruk av teknologi i undervisning, men vi ønsker først og fremst å inspirere til egen utforskning og videreutvikling av teknologibruk i undervisning.

Avansert teknologi

Bruk av digitale læremidler i Fronter, opptak og redigering av egne videoer, møte- og diskusjonsverktøy og andre studentaktiverende løsninger som responsløsninger (SRS), flipping av klasserom og mye mer.

Ryddig kommunikasjon

Hver modul i uDig har et eget Fronterrom. Her vil all kommunikasjon foregå med de som deltar på kursene. Oppgaver, tilbakemeldinger og spørsmål og generell informasjon vil være å finne i disse. Ut over det så vil vi selvfølgelig også svare på e-post.