uDig

Målsettingen med uDig er å gi ansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i sin egen undervisning.

Kursmodulene i uDig

1: Design for læring

Bli kjent med ASSURE-modellen for læringsdesign.

4: Flipped classroom og responssystemer

Introduksjon til elementer av studentaktivitet i undervisningen og flipping.

2: Bruk av video i undervisning

Lær deg å lage og bruke video effektivt som en del av undervisningen din.

5: Læringsstrategier

Hva er læringsstrategier
og hva sier forskningen om dem?

3: Diskusjon og samhandling på nett

Lær å arbeide med både asynkrone og synkrone diskusjoner.

6: Innføring i bruk av digitale tavler

Bruk av digitale tavler i høyere utdanning. En innføring i bruk.

Om uDig

Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT- Norges arktiske universitet. Disse kursmodulene er utformet noe annerledes enn tradisjonelle kurs. Modulene er laget etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker, etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle vitenskapelige artikler. En viktig del av kursene er videre den praktiske utprøvingen av digitale verktøy og nettbaserte aktiviteter i egen undervisning.

Interessert i skreddersydde kurs?

Kontakt Result ved UiT Norges arktiske universitet