d

Innhold

Z

Læringsmål

  • Bli kjent med ASSURE-modellen for læringsdesign
  • Forstå hvordan læringsdesign kan hjelpe deg å lage gode strukturer for undervisning
  • Kunne bruke læringsdesign for å utvikle dine undervisningsstrategier, -materiale og -økter
  • Kunne bruke læringsdesign for å bestemme bl.a. hvilke studentaktiviteter, ressurser og teknologi som skal brukes i din undervisning