Deling og rettigheter

Hvem eier de digitale læremidlene vi lager?

Hva har vi lov til å publisere/dele?

Dette er to vanlige spørsmål vi ofte blir stilt når spørsmål om opphavsrett kommer på banen. Selv om spørsmålet om opphavsrett er komplisert, kan vi likevel gi noen råd som er verdt å ta med seg.