Sosial tilstedeværelse

Mediert kommunikasjon refererer til en utveksling som skjer via et eller annet form for medium, slik som telefon, data og video. Hvordan danner man seg inntrykk av mennesker man møter i slike kommunikasjonssituasjoner? Sosial tilstedeværelse er et interessant begrep som ofte nevnes i forbindelse med nettbasert undervisning. Begrepet har sin opprinnelse på 70-tallet, da forskere kom fram til at mediert kommunikasjon kan plasseres langs en akse basert på tilgangen til sosiale signaler og markører – fra ansikt-til-ansikt (ingen mediering) til kommunikasjon via tekst og tall (mediert, svært få sosiale signaler). I våre dager, med utstrakt bruk av ulike medier i sosialt øyemed, er dette bildet et ganske annet. Mer litteratur om emnet finnes her.

 

I videoen under forteller Kine litt mer om sosial tilstedeværelse.

 

Illustrasjon av community of inquiry-modellen (omtales fra 7:45 i videoen). Du finner mer om denne modellen under Litteratur og ressurser, se artikkel av Garrison (2007).