Aktiviteter i video

Her vises noen perspektiver på bruk av video og ulike aktiviteter knyttet til video i undervisning:

Interaktiv video

Nedenfor vises noen eksempler på programvarer som gir mulighet til å legge på ulike effekter eller integrere aktiviteter i en video. Bl. a. ser vi på hvordan du enkelt kan gjøre dette i Camtasia Studio og Techsmith Relay, og publisere det i Fronter:

 

H5P som det vises til i videoen under kan lage ulik interaktivitet med og uten video. Med H5P kan du integrere tekst, quiz, bilder m.m. som et lag «over» din video:

 

Alternativt til H5P kan man benytte Hapyak til å tilpasse video som allerede finnes på nett, og spisse den til sin egen kontekst. Se enkel veiledning på hvordan Hapyak fungerer.

På neste side får du noen tips til hva du kan fokusere på når du skal lage din egen video.