Z

Læringsmål

  • Redegjøre for forskning med relevans for bruken av flipped classrooms og klikkere
  • Gjøre begrunnede valg om bruk av flipped classroom eller klikkere i undervisning
  • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med flipping
  • Vurdere egenskaper ved ulike klikkersystem
  • Håndtere et klikkersystem, lage gode klikkeroppgaver og implementere dem fornufig i undervisningen