Video med mobile enheter

For ansatte ved UiT tilbyr Result generelle workshops, og skreddersydde workshops på institutt- og fakultetsnivå, til alle uDig-kursene. I tillegg til dette er alt kursmateriellet fritt tilgjengelig på disse sidene.

Hvordan lage undervisningsmateriell med mobiltelefonen

Med de verktøyene vi presenterer her kan du blant annet gi studentene en mer variert tilnærming til fagstoffet, og du får en mulighet til å integrere undervisning og fagformidling i ditt faglige arbeid. Det blir mulig å skape lærestoff som er nært, umiddelbart og til og med spontant. For å få dette til trenger du å få kontroll på noen formidlingstekniske grep og litt praktisk videoteknikk. Det er dette vi skal hjelpe deg i gang med i denne delen av uDig.

Alle videoene til kurset er laget med mobiltelefon, og publisert ved hjelp av Techsmith Fuse og – Relay..

Med smarttelefoner og nettbrett har video- og lydopptak blitt veldig lett tilgjengelig og enkelt å bruke. Dette åpner for en helt ny måte å kommunisere med studentene dine, og omverdenen, på. Ved hjelp av nye publiseringsløsninger har det også blitt mye enklere å bruke egne opptak i undervisningen. Det går an å bare sette i gang, men for at du og studentene skal få det meste ut av den tiden du investerer i produksjonen, er det viktig at du har en god plan for hvordan dette skal fungere i din undervisning.

Planlegging

Aller først bør du ta deg tid til å gå igjennom våre generelle råd for planlegging og gjennomføring av undervisning hvor man tar i bruk video.

Introduksjon til bruk av Techsmith Fuse

I dette kurset tar vi utgangspunkt i opptaks- og publiseringsløsningen Techsmith Fuse. Den hjelper deg med opptak, enkel redigering og publisering fra hvilket som helst sted hvor du har internettilgang.

For å komme i gang må du sette opp din egen bruker på Relay-serveren til Uninett, og laste ned appen «TechSmith Fuse» til din mobile enhet.

Ta en titt på denne korte videoen som viser deg det viktigste du må passe på når du bruker Fuse-appen.

Når du har kontroll på disse tekniske finurlighetene er du klar for å sette i gang og jobbe med opptakene dine.

Lyd

I de aller aller fleste tilfellene vil lyden være det viktigste av alt når du gjør opptak til undervisning. Det er svært viktig at stemmen din kommer klart og tydelig igjennom, og ikke forstyrres av støy, for at lytteren skal kunne konsentrere seg om det du sier. Hvis du ikke passer på vil studenten bruke mer energi på å forstå hva du sier enn de gjør på å lære.

Det største problemet med de mobile enhetene er at du vanligvis ikke har mulighet til å lytte til lyden samtidig som du tar den opp. Derfor må du vite hva du skal passe på i de forskjellige situasjonene. Det er veldig nyttig å gjøre prøveopptak for å sjekke at det ikke er støykilder i nærheten som blir forstyrrende.

Opptak i et kontrollert miljø

Lydnivået justeres automatisk, så det skal mye til for at du får for høy lyd. Lyden kan imidlertid bli for lav. Du får litt hjelp av den intelligente støyreduksjonen innebygd i mikrofonen, men denne har sine begrensninger. Du kan overdøves av støy og få mye romklang, begge gjør at det blir vanskelig å høre hva du sier.

I videoene nedenfor vil du kunne se praktiske eksempler på hva som skal til for å få god lyd på opptakene dine, samtidig som vi diskuterer noen praktiske utfordringene i forhold til dette.

Avstand, akustikk og god lyd

Det du trenger å huske er rett og slett at du skal være så nært mikrofonen som mulig til enhver tid, og holde opptakeren så langt unna støykilder som mulig. I videoen under utfordrer jeg opptakeren ved å ha den nært en vifte til en datamaskin, noe som gjør lyden flat på min telefon. På andre opptakere kan det gi andre utslag.


Opptak i felt

De utfordrende miljøene er ofte de mest spennende miljøene: Ute i naturen, i trafikken, på en kafé og så videre. Disse miljøene er imidlertid utfordrende å jobbe i, spesielt i forhold til lyd. Du vil måtte være ekstra nært og snakke litt høyere enn ellers. Dette begrenser litt hvilke bilder du kan få siden du hele tiden vil måtte være nært den innebygde mikrofonen.

Bilde

Her er en huskeliste du kan bruke for å sikre deg gode bilder på opptaket ditt. I listen er det videoer som viser hvordan dette arter seg i praksis.

  • Oppsøk naturlig lys – du får mye lys, lyset er naturlig og pent, alle kamera handterer dette lyset godt.
  • Pass deg for motlys – når forgrunnen blir mørkere enn bakgrunnen blir det vanskelig å se det du vil vise frem. De fleste mobilkamera klarer å kompensere litt for dette, men ikke helt.
  • Lyssett med det du har – lyset innendørs kan være stygt og svakt, men du kan kompensere litt for dette med vanlige lamper.
  • Pass deg for blandingslys –blandingslys gir gjerne et lyseblått skjær på ene siden og ett oransje skjær på den andre. Det er ikke en katastrofe, men det drar det generelle inntrykket ned.


  • Skaff deg ett stativ – Videoen under er filmet handholdt, på strak arm. Alle de andre videoene er filmet med stativ. Med stativ blir bildet mye mer stabilt og du får mulighet til å komponere på flere måter, ikke minst slik at kameraet blir stående høyt nok ( i øyehøyde ). Du slipper også at alt får et selfie-preg.

Publisering

Ved UiT Norges arktiske universitet har vi tilgang til TechSmith Relay og Mediasite for publisering. I dene delen fokuserer vi på TechSmith Relay fordi det gjennom Fuse-appen gjør det svært enkelt å publisere umiddelbart.

I denne modulen fins det en introduksjon til de opptaks- og publiseringstjenestene universitetet tilbyr fra TechSmithHvis du ønsker å laste ned opptakene dine fra Relay-serveren for å redigere eller ta vare på dem på din maskin eller på en annen publiseringstjeneste, kan du se på denne oppskriften for nedlasting av opptak fra Camtasia Relay.

De gangene du lager noe som du og andre skal ha tilgjengelig, og bruke over lang tid, kan det være nyttig å laste dette stoffet opp til Mediasite. I Mediasite får du nemlig mulighet til å merke stoffet for forskjellige typer søk, og begrense tilgangen til stoffet på gruppe- og individnivå. Her kan du se en introduksjon til bruk av Mediasite.

Til slutt

Bruk tid på planleggingen og jobb med lyden. Det er de områdene det er vanligst å undervurder og lettest å feile på. Vi håper at dette har vært en nyttig gjennomgang av de mer tekniske sidene av produksjonen av fagstoff. Hvis du ser mangler eller feil hører vi svært gjærne fra deg. Husk at for ansatte ved UiT tilbyr Result generelle workshops, og skreddersydde workshops på institutt- og fakultetsnivå, til alle uDig-kursene.