Om uDig

Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT- Norges arktiske universitet. Disse modulene er utformet for at brukeren selv skal kunne styre hva som er nyttig. Alle modler er åpne og tilgjengelige – uten noen restriksjoner. En viktig vei videre fra uDig er videre praktisk utprøvingen av digitale verktøy og nettbaserte aktiviteter i egen undervisning. Result tilbyr også skreddersydde kurs og workshops i tilknytning til uDig, tilpasset fagmiljøenes ønsker og behov. Ta kontakt med Result for mer informasjon.

Fagteamet hos Result

Result sitt uDig-team består av flere fag- og teknisk ansatte – nesten hele gruppen har vært med på å utvikle innholdet. Et hovedmål for uDig har vært å sette større fokus på teknologi i undervisning, og dermed gjøre flere fagansatte i stand til å kombinere pedagogikk og teknologi på en god og oversiktlig måte. Gjennom disse modulene prøver vi å belyse flere teknologier som enten er nye eller lite kjent blant fagansatte. Vi tar også for oss de pedagogisk metodene i det å bruke teknologi i undervisning, enten det er filming av egne forelesninger, flipping av undervisning eller bruk av studentaktiverende løsninger som klikkerteknologi. Vi ser også på praktisk bruk av eksisterende systemer som CMS, LMS(Canvas), videoplattformer (Panopto, YouTube, Vimeo) osv.

Result sitter i en unik posisjon for nettopp å vise og fortelle om dette da vårt mandat handler mye om å fleksibilisere undervisning. Vi håper at disse uDig-modulene setter spor, og kan være en kilde til inspirasjon for alle. Vi setter også stor pris på viral spredning av dette innholdet – så del gjerne med alle dere ønsker å dele det med. Det aller meste vil ligge åpent tilgjengelig under en Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons Licence
Result uDig | UiT Norges Arktiske Universitet by https://result.uit.no/udig/ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modul 1

Teamet består av: Jelena Larsen og Ådne Danielsen.

Modul 3

Teamet består av: Øystein Lund og Trine Fossland

Modul 6

Teamet består av: Per-Frank Hansen, Yngvar Natland og Terje Bergli.