Om uDig

Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT- Norges arktiske universitet. Disse kursmodulene er utformet noe annerledes enn tradisjonelle kurs. Modulene er laget etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker, etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle vitenskapelige artikler. En viktig del av kursene er videre den praktiske utprøvingen av digitale verktøy og nettbaserte aktiviteter i egen undervisning. Result tilbyr skreddersydde kurs og workshops i tilknytning til uDig tilpasset fagmiljøenes ønsker og behov.

Fagteamet hos Result

uDig teamet består av flere fag- og teknisk ansatte fra Result – nesten hele gruppen har vært med på å utvikle innholdet i dette kurset. Et hovedmål for kurset har vært å sette større fokus på teknologi i undervisning, og dermed gjøre flere fagansatte i stand til å kombinere pedagogikk og teknologi på en god og oversiktlig måte. I dette kurset prøver vi å belyse flere teknologier som enten er nye eller lite kjent blant de fagansatte. Vi tar for oss de pedagogisk metodene i det å bruke teknologi i undervisning, enten det er filming av egne forelesninger, flipping av undervisning eller bruk av studentaktiverende løsninger s.s. klikkerteknologi. Vi vil også se på praktisk bruk av eksisterende systemer som Fronter, MediaSite osv. Result sitter i en unik posisjon for nettopp å vise og fortelle om dette da vårt hovedområde handler om å fleksibilisere undervisning. Vi håper at dette kurset setter spor og kan være en kilde til inspirasjon for alle som deltar. Vi setter også stor pris på viral spredning av dette innholdet – så del gjerne med alle dere ønsker å dele det med. Det aller meste vil ligge åpent tilgjengelig under en Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons Licence
Result uDig | UiT Norges Arktiske Universitet by https://result.uit.no/udig/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Modul 6

Teamet består av: Per-Frank Hansen, Yngvar Natland, Terje Bergli og Jan Alexandersen