Ulike perspektiver på bruk av video i undervisning

Video er et format som blir stadig mer utbredt. Det finnes mange grunner til det, men først og fremst har det å gjøre med den teknologiske utviklingen som har gjort prosessen med å produsere, distribuere og konsumere media raskere og billigere enn tidligere. På YouTube legges det for eksempel i skrivende stund ut omtrent 100 timer video per minutt, og viktige kunnskaps- og informasjonsaktører som Wikipedia er i god gang med å inkludere brukergenerert video i sitt bibliotek. Det anslås at om få år vil nesten 70% av den totale globale internettrafikken være knyttet til video (Visual Networking Index Forecast, Cisco).

Mange undervisere liker å bruke videoklipp (f.eks. fra YouTube) i forelesningene sine, og ikke minst brukes video ofte i forbindelse med nettbasert undervisning. Video har en stadig viktigere rolle i høyere utdanning, og i undervisning og læring generelt. Derfor er det viktig at vi danner oss en forståelse for hvordan man bruker video på en effektiv måte. Denne videoen ser på hva forskningen forteller oss om hvordan video kan brukes i læring og undervisning.

På neste side får du mulighet til fordype deg i temaet «Om sosial tilstedeværelse».