Z

Læringsmål

  • Kunne gjøre rede for hvorfor diskusjoner kan være en velegnet læringsaktivitet i høyere utdanning
  • Kjenne til ulike typer nettdiskusjoner
  • Opprette diskusjonsforum i Fronter og lukkede grupper i Facebook
  • Kjenne til Gilly Salmons modell for ulike stadier i nettdiskusjoner
  • Håndtere ulike utfordringer knyttet til å starte og moderere nettdiskusjoner
  • Kunne gjøre rede for hvorfor nettmøter kan være en velegnet læringsaktivitet
  • Kunne bruke Lync og Adobe Connect for nettmøter i undervisningssammenheng
  • Kunne bruke ulike funksjoner for deltakeraktivet i nettdiskusjoner og nett møter