Kort om lyd

Hodetelefoner Å kunne lytte til lyden du tar opp, under opptak, er svært viktig. Den lyden du hører og det mikrofonen plukker opp er ofte svært forskjellig. Utslaget på lydmåleren forteller heller ingenting om kvaliteten på lyden. Lytting på det som blir tatt opp er den eneste garantien for at du ikke får uforutsette feil. Feilene som kan oppstå fører i verste fall til at du må ut i felt igjen for å gjøre opptak helt på nytt. Vanligvis vil det imidlertid innebære en solid mengde ekstraarbeid av forskjellig art. Det er ekstra bittert når man vet at alt kunne ha vært unngått med et par hodetelefoner med god skjerming. Hvis du ikke får lyttet til den lyden du tar opp under opptak, blir beste løsning å gjøre et prøveopptak for så å lytte på det før du setter i gang på ordentlig. Da er det imidlertid mye vanskeligere å få med seg uforutsette feil eller endringer i lydforholdene mens du tar opp.

hodetelefoner sonyHode hodetelefoner til lydopptak har solide øreklokker som demper lyden i rommet, slik at du hører lyden som blir tatt opp tydelig.

Nivå Hvor langt du kan holde mikrofonen fra lydkilden bestemmes av nivået du setter på opptakeren, men hvor høyt nivå du kan ha på opptakeren bestemmes av hvor mye støy det er i rommet og hvordan akustikken er. Jo høyre du setter nivået, desto mer støy og klang fra rommet vil komme med på opptaket. Det er en tommelfingerregel at mikrofonen ikke skal være mer enn 30 centimeter fra lydkilden.

Pass på De to tingene som oftest ødelegger et  lydopptak er overstyring og luftstøy. Overstyring får du hvis du setter nivået på opptakeren for høyt. Da vil lyden bli sprakende og grov, og i verste fall umulig å forstå. Generelt sett skal utslaget på nivå-måleren toppe seg på rundt 75%. Digitale lydopptak kan godt justeres opp etterpå, så det er viktigere at du unngår overstyring enn at du sikrer deg høyt nivå på opptaket. Luftstøy får man som oftest av vind utendørs, men den kan også forårsakes av luftstrømmen fra munnen hvis mikrofonen holdes for nært. Man vil da få ubehagelig popping og fresing på lydopptaket. Begge disse problemene er heldigvis enkle å oppdage så lenge man lytter ordentlig på opptaket man gjør gjennom et par gode hodetelefoner.