Innledning modul 2

Velkommen til denne modulen om bruk av video i undervisning!

Hvordan er kurset organisert?

Alle læringsressurser som finnes i dette kursrommet er fritt tilgjengelige for alle interesserte. uDig er organisert slik at det i tillegg til de åpne læringsressurser er mulig å bestille skreddersydde workshops hos Result tilpasset behovene i de ulike fagmiljøene. For deltakere i workshops vil det også være mulighet for å få tildelt et kursbevis knyttet til innlevering av et refleksjonsnotat.