Planlegging

Her er noen tips om hva du kan fokusere på for å sikre kvaliteten. Den eneste måten å bli god til å lage video på er å lage video, men det å ha en plan for arbeidet gir deg et mye bedre utgangspunkt for å lære av det du gjør.

Planlegging

God planlegging er nyttig og måten du planlegger på er uavhengig av medieform. God planlegging av undervisningsmateriellet er spesielt viktig på større prosjekter med mye innhold. Hvem, hva og hvor I all formidling er det en ting som gjelder; at budskapet når publikum. Et godt steg på veien er å tenke nøye gjennom tre faktorer:

  • Hvem er det du skal nå? Hva slags kunnskapsnivå er de på, er kunnskapen først og fremst praktisk eller teoretisk, hvor gamle er de og så videre.
  • Hva er det de skal lære? Har du beskrevet læringsmålene for kurset generelt? Har du tenkt på hva du vil fortelle med det fagmateriellet du utvikler nå?
  • Hvor er publikum? Er de hjemme, eller er de på campus? Er de i utlandet? Er de en blanding av flere av disse typene og hva slags utstyr kan du forvente at de har tilgjengelig?

Ha en plan Lag et manus eller en skisse, og pass på at du har tenk godt gjennom hva slags elementer du trenger. Dette er viktig for å få ting til å henge sammen og for å sikre at du får fortalt det du skal. Sikre deg alle elementene Sørg for at du har alle elementene på plass før du begynner med opptakene som skal binde dem sammen. Hvis ikke risikerer du at du er midt i produksjonen når du finner ut at elementer du hadde tenkt å bruke allikevel ikke er å oppdrive. Det kan være en artikkel, et bilde eller en rekvisitt. Du risikerer å måtte gjøre opptak om igjen, eller at du blir tvunget til å lage noe ganske annet enn det du hadde tenkt. Dette er spesielt viktig når du jobber med video siden det er relativt vanskelig, og tidkrevende, å oppdatere og endre. Hold fokus Ha klart for deg hva du skal fortelle og unngå å dra inn poenger eller tematikk som ikke er vesentlige for å få dette fram. Pass deg for digresjoner og unngå irrelevante virkemidler. Sjekk om det du har med bidrar tydelig til å formidle det sentrale budskapet. Dette er like sant når du skriver som når du gjør opptak av noe.

Gjennomføring

Lyden er vel så viktig som bildet Dette er svært lett å glemme når man arbeider med video, og det kan det være svært ødeleggende for det endelige produktet. Det er spesielt frustrerende hvis du ikke lett kan få gjort opptaket om igjen. Sørg for at du har en god mikrofon som passert til formålet. Ordne det slik at du kan lytte til den lyden du tar opp mens du gjør opptaket. Hvis ikke det er mulig, gjør et prøveopptak før du setter i gang og lytt nøye igjennom dette med hodetelefoner på. Det at du får utslag på lydmåleren betyr ikke at lydkvaliteten er god. Følg lenken for å få noen tips om hvordan du får gode lydopptak.

Juster vanskelighetsgrad og tempo Publikumet ditt skal ha noe å strekke seg etter, men de skal ikke møte en vegg. Du må forholde deg til de læringsmålene som settes, men pass deg ellers for å bruke normative mål for undervisning og læring. Ta målgruppen på alvor. Lytt til de tilbakemeldingene du får og juster deg i forhold til disse. Du kan justere deg selv i forkant ved å gå igjennom dine egne opptak. Det kan også være nyttig å få tilbakemelding fra en kollega eller en person på samme nivå som målgruppen.

Andre læringsresurser

Snarfilm En snarfilm er en liten videosnutt til bruk i en pedagogisk sammenheng, som er laget raskt og effektivt med enkelt utstyr du måtte ha for hånden. Hvem som helst kan lære seg å lage en snarfilm. På dette nettstedet finner du informasjon om Snarfilm-prosjektet, eller mer nøyaktig «Nærproduksjon av video» i regi av Norgesuniversitetet med deltakere fra HiST (prosjektleder), HiNT og BI: Snarfilm
Nettforelesninger om nettforelesninger Dette er en samling nettforelesninger med universitetsansatte som målgruppe. Samlingen skal hjelpe fagansatte med å forberede seg når de skal gjøre opptak av sine forelesninger for internett.