Eksempler på opptak

Det første eksempelet viser hvordan man kan bruke PC/Mac skjerm som bakgrunn i video. Den som foreleser kan selv styre hva som viser, det være seg om en bruker presentasjonsverktøy som PowerPoint eller Prezi, om man bruker nettsider eller hva som helst som kan vise på skjerm. I dette eksempelet er det også lagt inn kapitler, det er er greit å bruke hvis man har lange forelesninger eller flere tema.

Du kan trykke på denne knappen i avspiller så vil opptaket åpne i eget vindu , for kapitler info.

 

I dette eksempelet er det to videokilder, det ene er kamera og det andre er skjermopptak av SmartBoard:

 

Dette eksempelet viser video og kilde, dette er den tradisjonelle måten å bruke Mediasite på. Video er filmet med kamera og kilden er satt sammen av bilder som blir tatt hver gang det skjer noe på skjermen. Fordelen med dette i forhold til to videokilder er at det kreves mindre båndbredde å se dette. I video i dette eksempelet endrer vi bakgrunn fra blå gardin til bilder, animasjon og til slutt SmartBoard:

 

Se også Result´s hjemmeside for eksempler på videoopptak i studio