Litteratur og ressurser

I listene under vil du finne lenker til artikler og andre typer ressurser som er relevante for de ulike kapitlene i denne modulen.

Ulike perspektiver på bruk av video de Boer, J., Kommers, P. A. M. & de Brock, B. (2011). Using learning styles and viewing styles in streaming video. Computers & Education, 56(3), 727-735. Lenke til artikkelen i Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131510003003

Mayer, R.E. (2009). Multimedia learning (2. utg.). Cambrige: Cambridge University Press. Boka finnes tilgjengelig på universitetsbiblioteket. Lenke i Oria: http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS091878365&vid=UBTO

Merkt, M., Weigand, S., Heier, A. & Schwan, S. 2011. Learning with videos vs. learning with print: The role of interactive features. Learning and Instruction, 21, 687-704. Lenke til artikkelen i Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475211000247

Young, C., & Asensio, M. (2002). Looking through three ‘I’ s: The pedagogic use of streaming video. In S. Banks, P. Goodyear, V. Hodgson, & D. McConnell (Eds.), Networked Learning 2002, Sheffield, March Conference Proceedings (pp. 628-635). Lenke til artikkelen på konferansens hjemmesider: http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2002/proceedings/papers/47.htm

Sosial Tilstedeværelse

Biocca, F., & Harms, C. (2002). Defining and measuring social presence: Contribution to the networked minds theory and measure. Presence 2002: The 5th Annual International Workshop on Presence. Porto, Portugal: International Society for Presence Research. Lenke til artikkelen i CiteSeer: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.8350&rep=rep1&type=pdf

Garrison, D. R. (2007). Online community of inquiry review: Social, cognitive, and teaching presence issues. Journal of Asynchronous Learning Networks, 11(1), 61-72. Lenke til artikkelen: http://wiki.sln.suny.edu/download/attachments/4032379/v11n1_8garrison.pdf

Ke, F. (2010). Examining online teaching, cognitive, and social presence for adult students. Computers & Education, 55(2), 808-820. Lenke til artikkelen i Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131510000990

Lowenthal, P. R. (2009). Social presence.In P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice, & K. Schenk (Eds.), Encyclopedia of distance and online learning (2. utg., s. 1900-1906). Hershey, PA: IGI Global. Lenke til artikkelen: http://www.patricklowenthal.com/publications/socialpresenceEDOLpre-print.pdf

En innføring i ulike undervisningsmetoder med bruk av video

Kolb, A.Y., & Kolb, D.A. (2005). The Kolb Learning Style Inventory – Version 3.1: 2005 Technical Specifications. Haygroup: Experience Based Learning Systems Inc. Lenke til artikkelen: http://learningfromexperience.com/media/2010/08/tech_spec_lsi.pdf

Snarfilm-prosjektet. Norgesuniversitetsstøttet prosjekt som handler produksjon og anvendelse av egenproduserte videosnutter i pedagogisk sammenheng. Masse gode eksempler og nyttig informasjon. Lenke til prosjektets hjemmeside: http://www.snarfilm.no