Undervisningsmetoder med bruk av video

I dette kapittelet vil du få se noen eksempler på ulike måter å bruke video i undervisningen. Vi vil også si litt om hvordan man kan tilrettelegge for aktiviteter knyttet til en video.

Video anvendt til forskjellige formål

I denne videoen får du se en rekke eksempler på hvordan video kan brukes i forskjellige former for undervisning. Underveis diskuterer vi også hvordan du best kan bruke disse teknikkene.

Se også Result´s hjemmeside for ulike eksempler på videoopptak i studio: Opptak fra Result sitt studio Mer om ulike typer aktiviteter knyttet til video på neste side.