Result har fått ny leder

Result har fått ny leder

Øystein Lund er ansatt som ny faglig leder ved Result. Han overtar stillingen etter Ådne  Danielsen som går tilbake til stilling som førsteamanuensis ved Result. Øystein Lund (født 1959) har vært ansatt som førsteamanuensis ved Result siden 2012. De siste tre årene...

Merittering – utlysing 2020

Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. De som inviteres til å søke er stillingskategoriene professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for de fire stillingstypene. Du finner mer informasjon...