Utviklingsprogram for studieprogram-ledelse

Utviklingsprogrammet er en støtte for studieprogramledere ved UiT. I mandatet for studieprogramledere ved UiT vektlegges det at studieprogramledere har et ansvar for å skape helhet og sammenheng i studieprogrammene. Mandatet, andre rammevilkår og reelle praksiser ved UiT, vil bli tatt opp og diskutert gjennom programmet. Å bringe frem forskningsbasert innsikt om rollen er også en del av programmets tilnærming. Målsettingen er at deltakerne skal utvikle seg i rollen, samt bidra til at UiT er seg bevisst de systemene og rammevilkårene som finnes for den og hvordan disse eventuelt kan forbedres.

Kurset utlyses på tavla hvert semester. Påmeldingen for høstsemesteret 2024 er nå åpen.

Følg med på tavla

tutor-11