Om Result

Result er en avdeling under Universitetsbiblioteket som har særlig ansvar for å bistå UiT sine mange fagmiljøer med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet. Result har følgende mandat:

  • Result skal bistå fagmiljøer og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet med utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten ved institusjonen.
  • Result skal i samarbeid med fagmiljøene kvalifisere ansatte ved UiT innenfor det universitetspedagogiske fagområdet. Det gjelder både utvikling av universitetspedagogisk basiskompetanse og kompetanse utover et basisnivå.
  • Result skal bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale verktøy/ressurser i undervisning.
  • Result skal utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom forskning, utvikling og evalueringsarbeid.

Result har rundt 18 ansatte i faglige og teknisk-operative stillinger. Result gir støtte til den enkelte ansattes utvikling av egen kompetanse, og til fagmiljøenes utvikling av prosjekter som skal gjøre undervisningen og derav studentenes læring bedre.

Result er delt inn i to faggrupper, én faggruppe for universitetspedagogikk og én faggruppe for IKT og læring. Gruppene samvirker for å bidra til at Result sine tilbud til de ansatte ved UiT skal bli best mulig og nå ut til så mange som mulig. Informasjon om de ulike tilbudene kan du finne her på Result sin hjemmeside. Result driver eget forsknings- og utviklingsarbeid og bidrar med faglig støtte til UiT sin sentrale ledelse i saker som har med utdanningskvalitet å gjøre.

 

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Serviceportalen (TopDesk):
Kontaktskjema til Result på Serviceportalen (TopDesk)

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528