Se noen gode eksempler

Vi jobber hele tiden med å lage nye og oppdaterte eksempler på studio- og andre typer filmopptak. I mellomtiden kan du se på noen “litt” eldre eksempler vi har lagd tidligere. Kanskje noen av disse gir deg noen gode idéer.

Caser i virtuelle rom

Eksempel på case-opptak i studio. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker.

Interaktiv tavle

Eksempel på bruk av interaktiv tavle i Studio. Her skriver og tegner foreleser på presentasjonen sin. Dette kommer med på opptaket og studentene har ulike visningsmuligheter når de ser på opptaket.

Bruk av Prezi i video

Eksempel på bruk av Prexzi i studio. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker.

Bruk av PowerPoint

Eksempel på bruk av vanlig PowerPoint som bakgrunn i studio. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker.

Intervju, samtale i Studio

I dette klippet ser man eksempel på et intervju (samtale) i studio.

Se også på disse gode ressursene

Videoforelesning.no

En veldig god ressurs om planlegging, produksjon og bruk av video i undervisning – et samarbeid mellom Universitetet i Agder, PULS, og Norgesuniversitetet.

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528