Result

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi
UiT Norges arktiske universitet.

Undervisningsressurser fra Result

Her finner du lenker til Result sine læringsressurser og kurs

Stipendiatkurs

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til de som er ansatt som stipendiat ved UiT og ønsker å utvikle seg som underviser.

PhD Course

The course is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching abilities. The purpose of the course is to help you improve your teaching skills and to reflect on your role as a teacher in higher education. 

Forskningsveiledning

Deltakerne får grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning. Programmet tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere.

Universitetspedagogisk basiskompetanse - UNIPED

Alle som fullfører kurset oppnår pedagogisk basiskompetanse som er et krav for alle undervisere ved UiT Norges arktiske universitet

MERITTERING

Utdanningsfaglig kompetanse. Formålet med seminarrekka er å øke bevissthet om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse og å profesjonalisere rollen som vurderer.

Utviklingsprogram for studieprogramledelse

Kompetanseutviklingsprogram for studieprogramledere som vil utvikle seg i denne rollen.

Siste fra Result

TV-studio for filming og live streaming.

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi – Result, har mange oppgaver. En av disse er å støtte og hjelpe fagmiljøene på UiT som ønsker å gjøre opptak av video og utvikle annet digitalt innhold til sine kurs og emner. Result drifter et fullt utstyrt og profesjonelt TV-studio som er tilgjengelig for alle ansatte ved UiT Norges arktiske universitet

Nettbaserte kurs og MOOCs

Result har utviklet og vært med på å utvikle åpne, nettbaserte kurs. De fleste av disse ligger på vår Mooc-løsning Open Edx, men noen er også satt opp på vår WordPress-server. UiT har sammen med Univerity of Alberta (Canada) utviklet 4 såkalte mini-mooc-er også – Arctic Moocs. Den fjerde, Arctic Peoples and Cultures er produsert av Result (Lenke under)

iKomp (Mooc)

iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier. I dag er kurset tilgjengelig på bokmål, sidemål og engelsk.

Plagiat (Mooc)

Plagiatkurs for undervisere. Kurset skal bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere.

EndNote 20

Dette introduksjonskurset i EndNote 20 for Windows/Mac er gratis og åpent for alle som er interessert i å lære seg å bruke referanse-verktøyet EndNote.

Musikkteori og notelære

Modul for modul jobber du deg gjennom temaene puls, taktarter, grunnleggende noteverdier, dur- og mollskalaen, intervaller og parallelltonearter.

Reformasjonen 500 år

Gjennom 12 forelesninger får du et innblikk i hvilke konsekvenser det fikk i Europa da Marin Luther gikk imot den Katolske pavemakta og satte opp 95 av sine egne teser på kirkedøra i Wittenberg.

uDig

(uDig er under revisjon) Målsettingen med uDig er å gi ansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i sin egen undervisning.

Arctic: Peoples and Cultures (Mooc)

Results Coursera Mooc: In this 4th installment of our unique series of Arctic MOOCs we want to bring you closer to peoples and cultures living in the circumpolar Arctic.

SALTS

(Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species)

Explore the cultivation practices for low trophic species and contribute to the sustainable development of seafood production

Hvis det er ønskelig å utvikle en mooc (Massive Open Online Course) sammen med Result – send oss en forespørsel i TopDesken vår.

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528