RESULT | UiT Norges Arktiske Universitet 2017

Pedagogisk merittering

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år. 

Interessert i merittering ved UiT - Les om det her…

uDig - kurs i bruk av digitale verktøy i undervisning

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Gå rett til uDig.no

Universitets-pedagogikk

Informasjon om tilbudet og veiledning til alle som er i gang med å utvikle sin pedagogiske mappe

 

Mer…

Mikroopplæringspakker

eller MOP’er som vi kaller det er korte tutorials om bruk av verktøy i nettbasert undervisning.

Mer…

Video i undervisning

Produksjon, distribusjon, studio og WebTV-opptak

Mer…

Aktive forskningsprosjekt

Aktive forskningsarbeid ved Result

Mer…

Veiledning

Hvordan komme igang med fleksibel utdanning

Mer…

Prosjektmidler

Økonomisk støtte til Program for undervisningskvalitet

Mer…

SISTE FRA BLOGGEN TIL RESULT

Telefon:
77 64 65 58

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Fermentum

responsivepro
This is your first home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 6th widget from the top in area 6 called Home Widget 1. Title is also manageable from widgets as well.

Elementum

responsivepro
This is your second home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 7th widget from the top in area 7 called Home Widget 2. Title is also manageable from widgets as well.

Interdum

responsivepro
This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area 8 called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.