Priser

Result arbeider gratis inntil 30 timer for oppdrag som er rettet mot undervisning. Er oppdraget eksternt finansiert eller oppdraget er over 30 timer, betaler man. Alle prisene er eks. mva og gjelder per person som arbeider. Om det jobber to personer i studio., dobles timeprisen.

Les mer om vårt mandat

Timepriser for filming/redigering/opptak/web mm

Result arbeider gratis inntil 30 timer for oppdrag som er rettet mot undervisning. Er oppdraget eksternt finansiert eller oppdraget er over 30 timer, betaler man. Alle prisene er eks. mva og gjelder per person som arbeider. Om det jobber to personer i studio., dobles timeprisen. Prisene gjelder innenfor ordinær arbeidstid.

 

Arbeid utenfor studio: Forarbeid/klargjøring/postproduksjon/redigering/reise

Intern pris: 900 kroner/time
Ekstern pris/Ekstern finansiering: 1100 kroner/time
Arbeid i studio: 1400 kroner/time

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528