Bevelsesapparatet – en studentaktiv læringsressurs i muskel- og skjelettsykdommer

Bevelsesapparatet – en studentaktiv læringsressurs i muskel- og skjelettsykdommer

Skader, sykdommer og plager i muskler og skjelett rammer én av fire nordmenn og er en viktig årsak til dårligere helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uføretrygd. Det har i mange år vært gjort et stort informasjonsarbeid fra det offentlige både rettet mot...
“digitalemapper.uit.no” fases ut

“digitalemapper.uit.no” fases ut

Historikk I 2008 innførte UiT pedagogiske mappe som vurderingskriterium for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse. Etter hvert har den pedagogiske mappen fått andre anvendelsesområder og i dag brukes pedagogisk mappe bl.a. ved søknad om stilling ved UiT, ved...