I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i bestemte undervisningsrom, og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform. Panopto er integrert i Canvas, og opptak kan publiseres til studentene enkelt og problemfritt. De fleste undervisere synes av Panopto er brukervennlig og det gir studentene enkel og god tilgang til forelesninger/seminarer ol. I tillegg kan studentene selv bruke Panopto til å produsere eget innhold i forbindelse med utdanning og studierelatert innhold. UiT tok i bruk Panopto 1. januar 2022. Når opptakene er tatt, kan de redigeres direkte i Panopto. Viktigste funksjoner er:

  • Opptak av video (i Rom/Auditorier, Desktop, Mobil osv.
  • Redigere opptak
  • Automatisk/manuell teksting
  • Søk i opptak og organisere, samt finne innhold
  • Live streaming
  • Integrasjon med Canvas LMS
  • Mobilvideo /app

I henhold til krav om universell utforming, skal alle videoer tekstes. Panopto genererer “Captions” (teksting) automatisk, men resultatene av dette er av svært variabel kvalitet. Du kan enkelt redigere den automatiske teksten som Panopto har skapt. ITA har et drifts- og supportansvar. De har også kurs-/ og opplæringsansvar for Panopto.

Result kan hjelpe med å tekste opptak som gjøres hos oss. Følgende personer kan kontaktes om hjelp til opptak, produksjon, streaming eller formidling av video: Yngvar Natland, Eric Steinberg, Mark Stenersen, Per Frank Hansen, Terje Bergli. Tiia Grøn og Nathalie Blomstereng.