UNIPED-600 UTVIKLINGSPROGRAM

Forsknings-
veiledning

Veileder du PhD-studenter? Result tilbyr et utviklingsprogram hvor du får veiledningsfaglig inspirasjon og jobber sammen i team med veiledere fra ulike veiledningskulturer ved UiT.

Programmet har en prosessorientert og kollegial arbeidsform, som samtidlig vektlegger deltakernes spesifikke utviklingsbehov. Det legges stor vekt på kollegial erfaring og læring. Gjennom programmet utviler deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om forskningsveiledning.

Programmet tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere (gjelder både bi- og hovedveiledere).

Det forutsettes at du som deltaker gjennom programperioden er aktiv hoved – eller biveileder for en eller flere PhD-studenter.

Programmet tilbys på både norsk og engelsk. Registrer deg som deltager på årets program på knappen nedenfor dersom du ønsker å gjennomføre programmet på norsk. Se Engelsk versjon av nettsiden for å registrere deg på engelsk program.

Påmeldingen er stengt.

 

Forskningsveiledning

SAMLINGSDATOER 2023-2024

OPPSTARTSAMLINGER HØSTEN 2023

Oppstartsamlingene gjennomføres fysisk i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta (med forbehold om minimum 10 deltakere). Alle deltakere må delta på én av oppstartsamlingene:

  • Oppstartsamling i Tromsø, på norsk: 05. oktober, kl. 09.00-15.30
  • Oppstartsamling Harstad: 10. oktober, kl. 10.00-15.00
  • Oppstartsamling Narvik: 12. oktober, kl. 10.00-15.00
  • Oppstartsamling Alta: 17. oktober, kl. 10.00-15.00
  • Oppstartsamling online, på engelsk: 10. oktober, kl. 10.00-15.00

OPPFØLGINGSSAMLING 2023

Online samlingsdag, 29. november, kl. 09.00-12.00

FAKULTETSVIS DAG Våren 2024

Dette er en dag som arrangeres av eget fakultet, hvor du får møte de som har ansvaret for veiledning lokalt, samt andre veiledere for å oppdateres og diskutere aktuelle problemstillinger på ph.d.-nivå. Denne dagen gjennomføres våren 2024. Fakultetene vil sette dato for arrangementet.

AVSLUTTENDE WORKSHOP

Gruppevis halv dag workshop i april og i begynnelsen av mai 2024.

interpreter-83b

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet programmet starter.

PROGRAMMODELLEN

Hva kan du forvente at programmet inneholder? Her kan du se hvordan programmet er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

1

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av programmet.

2

Obligatorisk deltakelse i oppfølgingssamling og avsluttende workshop.

w

3

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

 

l

4

Innlevering av 3 arbeidskrav for godkjenning (ett før og to etter jul).

5

Diskusjon av programinnhold med andre.

OMFANG: 50-100 TIMER

Programmets omfang  er 50 – 100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

KRAV TIL GJENNOMFØRING

For å få godkjent deltakelse på programmet må visse krav være gjennomført.

N

DELTAKELSE

Du må delta på en av oppstartsamlingene, og avsluttende workshop.

 

N

ARBEIDSKRAV

Du må levere tre arbeidskrav, som må godkjennes. Ett arbeidskrav leveres medio desember, to leveres i mai.

N

VEILEDE

Du må gjennom programperioden være hoved – eller biveileder for Ph.D.-student

N

PRESENTASJON

Du må delta, og presentere refleksjoner over egen praksis på en program-dag i november