UNIPED-600 UTVIKLINGSPROGRAM

Forsknings
veiledning

Veileder du PhD-studenter? Result tilbyr et utviklingsprogram hvor du får veiledningsfaglig inspirasjon og jobber sammen i team med veiledere fra ulike veiledningskulturer ved UiT.

Programmet har en prosessorientert og kollegial arbeidsform, som samtidlig vektlegger deltakernes spesifikke utviklingsbehov. Det legges stor vekt på kollegial erfaring og læring. Gjennom programmet utvikler deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om forskningsveiledning.

Programmet tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere (gjelder både bi- og hovedveiledere).

Det forutsettes at du som deltaker gjennom programperioden er aktiv hoved – eller biveileder for en eller flere PhD-kandidater.

Høstens tilbud:

Du kan allerede nå registrere deg til høstens tilbud. Vær oppmerksom på at vi til høsten både gir tilbud til de som veilerer ph.d. -kandidater og masterkandidater (pilot). Nedenfor kan du registrere deg og lese litt mer om tilbudene. Mer detaljert informasjon om høstens tilbud sendes ut i april. Alle som er registrert vil få detaljert informasjon.

Påmelding for KURS 2024-2025 er nå åpen. Påmeldingsfrist er 21. juni 2024 kl. 12:00.

Forskningsveiledning

SAMLINGSDATOER 2024-2025

OPPSTARTSAMLINGER HØSTEN 2024

Oppstartsamlingene gjennomføres fysisk i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta (med forbehold om minimum 10 deltakere på mindre campusene). Alle deltakere må delta på én av følgende oppstartsamlinger:

Alternative 1: Oppstartsamling for veiledning av masterkandidater i Tromsø (Norsk): 09. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 2: Oppstartsamling for veiledning av PhD-kandidater i Tromsø (Norsk): 16. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 3: Oppstartsamling for veiledning av både master- og PhD-kandidater i Harstad: 23. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 4: Oppstartsamling for veiledning av både master- og PhD-kandidater i Narvik: 24. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 5: Oppstartsamling for veiledning av både master- og PhD-kandidater i Alta: 30. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 6: Oppstartsamling online for veiledning av PhD-kandidater, på engelsk ved behov: 29. oktober, kl. 10.00-15.00

Alternative 7: Oppstartsamling online for veiledning av masterkandidater, på engelsk ved behov: 31. oktober, kl. 10.00-15.00

OPPFØLGINGSSAMLINGER 2025

Forskningsveiledning

  • 27.november

Masterveiledning:

  • Samling I  9. oktober (se alternative datoer over).
  • Samling II 4. desember
  • Samling III 19. mars

FAKULTETSVIS DAG Våren 2025

Hvert fakultet arrangerer en eget veiledersamling, hvor du får møte de som har ansvaret for veiledning lokalt, samt andre veiledere på eget fakultet for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til veiledning på ph.d.-nivå. Denne dagen gjennomføres våren 2025. Fakultetene vil sette dato for arrangementet (kunngjøres i Canvas).

AVSLUTTENDE WORKSHOP

Gruppevis halv dag workshop i april og i begynnelsen av mai 2025 (kunngjøres i Canvas).

interpreter-83b

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet programmet starter.

PROGRAMMODELLEN

Hva kan du forvente at programmet inneholder? Her kan du se hvordan programmet er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

1

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av programmet.

2

Obligatorisk deltakelse i oppfølgingssamling og avsluttende workshop.

w

3

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

 

l

4

Innlevering av 3 arbeidskrav for godkjenning (ett før og to etter jul).

5

Diskusjon av programinnhold med andre.

OMFANG: 50-100 TIMER

Programmets omfang  er 50 – 100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

KRAV TIL GJENNOMFØRING

For å få godkjent deltakelse på programmet må visse krav være gjennomført.

N

DELTAKELSE

Du må delta på en av oppstartsamlingene, og avsluttende workshop.

 

N

ARBEIDSKRAV

Du må levere tre arbeidskrav, som må godkjennes. Ett arbeidskrav leveres medio desember, to leveres i mai.

N

VEILEDE

Du må gjennom programperioden være hoved – eller biveileder for Ph.D.-student

N

PRESENTASJON

Du må delta, og presentere refleksjoner over egen praksis på en program-dag i november