Bevelsesapparatet – en studentaktiv læringsressurs i muskel- og skjelettsykdommer

Bevelsesapparatet – en studentaktiv læringsressurs i muskel- og skjelettsykdommer

Skader, sykdommer og plager i muskler og skjelett rammer én av fire nordmenn og er en viktig årsak til dårligere helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uføretrygd. Det har i mange år vært gjort et stort informasjonsarbeid fra det offentlige både rettet mot...