UNIPED 

Vurdering av
utdanningsfaglig kompetanse

Er du vitenskapelig ansatt og skal i kraft av din stilling bedømme søkere til stillinger og/eller opprykk i høyere utdanning?

Formålet med kurset er å øke bevissthet om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse og å profesjonalisere rollen som vurderer. Sentralt for kurset er at det ikke er nok å snakke om hvordan man vurderer utdanningsfaglig kompetanse, det trengs øvelse i håndverket.

Økt profesjonalitet i vurderingsarbeidet vil være en styrke for komitearbeid ved ansettelser, vurdering av opprykksøknader, samt vurdering av søkere til merittert underviser.

UTLYSNINGSDATO: IKKE SATT

MÅLGRUPPE

Lurer du på om du bør delta på dette kurset? Se om du passer inn i målgruppa:

Vitenskapelig ansatt

Du bør være en vitenskapelig ansatt som i kraft av din stilling skal bedømme søkere til stillinger og/eller opprykk i høyere utdanning.

Z

Erfaring med utvikling

Deltakerne må ha solid erfaring med utvikling av utdanning og/eller pedagogisk basiskompetanse. 

Merittering

Kurset er kompetansegivende og vil være meritterende for utvikling av egen utdanningsfaglig kompetanse, eksempelvis i forhold til opprykk til professor i tråd med forskriftsendringen.

Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse

Formålet med kurset

N

Øke bevissthet om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse og å profesjonalisere rollen som vurderer

N

PRAKTISK øvelse i håndverket å vurdere utdanningsfaglig kompetanse.

N

Øve på vurdering gjennom å vurdere reelle pedagogiske mapper og skrive en konstruktiv tilbakemelding til mappe-eier

N

Økt profesjonalitet i vurderingsarbeidet vil være en styrke for komitearbeid ved ansettelser, vurdering av opprykksøknader, samt vurdering av søkere til merittert underviser.

Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse

Kursmodellen

Hva kan du forvente som deltaker i dette kurset?

2 samlinger ved UiT

To halve dager med samling ved UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø.

w

3 gruppemøter

3 gruppemøter, hvert møte på 2 timer, som enten foregår som nettmøter på skype eller teams, eller som møte på campus Tromsø.

Obligatorisk deltakelse

Det er obligatorisk deltakelse på alle samlinger og møter for deltakere ved kurset.

m

Pedagogisk mappe

Arbeid med vurdering av utdanningsfaglig kompetanse dokumentert i pedagogiske mapper.

l

Skriving sakkyndighetsvurdering

Skriving av vurderingsnotat / sakkyndighetsvurdering vedrørende utdanningsfaglig kompetanse.

Kursets omfang

Kurset tilsvarer to ukers arbeid.

Følg med på vår BLOGG for mer informasjon.