Merittering - utlysning 2020

Er du aktuell søker som merittert underviser?

Merittering

Veien til kvalitet i høyere utdanning

UiT – Norges arktiske universitet etablerte som første norske universitet en meritteringsordning i 2016. Status som merittert underviser tildeles etter søknad. Utlysningen skjer vanligvis i november, med søknadsfrist i mars det påfølgende år.

 

Er DU en aktuell søkeR?

Du må ha undervisnings-stilling ved UiT

 • Ordningen gjelder førstelektorer, førsteamanuensiser, dosenter og  professorer 
 • Minimum 5 år erfaring som underviser i høgre utdanning 
 • Har utdanningsfaglig basiskompetanse
N

Ha høy utdanningsfaglig kompetanse, inkludert

 • En vitenskapelig tilnærming til undervisning
 • Har utviklet deg kvalitativt over tid som underviser 
 • Er en pedagogisk leder
i

Du må levere en pedagogisk mappe:

 • Som dokumenterer at kravene er oppfylt
 • Som er på maksimalt 7500 ord
 • Inkluderer en pedagogisk CV
 • Har inntil 15 vedlegg

Søknadsprosessen

 • Muligheten til å søke merittert status åpnes ved utlysning, som vanligvis skjer i november hvert år.   
 • Søknadsfristen er 1. mars 2020. 
 • Søknaden skal utformes som en pedagogisk mappe, som skal dokumentere at kriteriene er oppfylt .    
 • Søknaden blir vurdert av en sakkyndig komite. 
 • Søknaden godkjennes eller avslås av Strategisk Utdanningsutvalg.
 • Offentliggjøring av hvem som får merittert status skjer på Rektors sommerfest i Juni. 

UiTs mertitterte undervisere

Anne Eriksen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Tove Irene Dahl. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Jørn Hansen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Jahn Petter Johnsen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet