Merittering

UiTs meritteringsordning er under evaluering

Merittering

Veien til kvalitet i høyere utdanning

UiT – Norges arktiske universitet etablerte som første norske universitet en meritteringsordning i 2016. Etter fire runder, der 21 ansatte har fått status som merittert underviser, skal ordningen evalueres. En ny utlysning kan ventes i 2022. 

 

Er DU en aktuell søkeR?

Du må ha undervisnings-stilling ved UiT

 • Ordningen gjelder førstelektorer, førsteamanuensiser, dosenter og  professorer 
 • Minimum 5 år erfaring som underviser i høgre utdanning 
 • Har utdanningsfaglig basiskompetanse
N

Ha høy utdanningsfaglig kompetanse, inkludert

 • En vitenskapelig tilnærming til undervisning
 • Har utviklet deg kvalitativt over tid som underviser 
 • Er en pedagogisk leder
i

Du må levere en pedagogisk mappe:

 • Som dokumenterer at kravene er oppfylt
 • Som er på maksimalt 7500 ord
 • Inkluderer en pedagogisk CV
 • Har inntil 15 vedlegg

Søknadsprosessen

 • Muligheten til å søke merittert status åpnes ved utlysning, som vanligvis skjer i november hvert år.   
 • Meritteringsprosjektet er nå under evaluering, og det er ingen åpen utlysning. Ny utlysning kan forventes i 2022. 
 • Søknaden skal utformes som en pedagogisk mappe, som skal dokumentere at kriteriene er oppfylt .    
 • Søknaden blir vurdert av en sakkyndig komite. 
 • Søknaden godkjennes eller avslås av Strategisk Utdanningsutvalg.
 • Offentliggjøring av hvem som får merittert status skjer på Rektors sommerfest i Juni. 

Intervju med noen av UiTs meritterte undervisere

Anne Eriksen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Tove Irene Dahl. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Jørn Hansen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Jahn Petter Johnsen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet