Årets tildeling av stimuleringsmidler er klar.

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 24. november prosjektstøtte for 2016. Tildelingen ble som i fjor gjort i tre kategorier: «Såkornmidler», «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Til årets utlsyning kom det i alt 27 søknader innen de to første...