UNIPED-100 KURS

UNIVERSITETS­PEDAGOGISK
BASISKOMPETANSE

Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs for universitetspedagogisk basiskompetanse tilfredsstiller kravet til kvalifisering og dokumentasjon av universitetspedagogisk basiskompetanse i høyere utdanning.

Alle som fullfører kurset oppnår pedagogisk basiskompetanse som er et krav for alle undervisere ved UiT Norges arktiske universitet.

NESTE KURS: 15. september 2020

SAMLINGSDATOER

Tromsø 15. september 2020

Oppstartssamling i Tromsø. (For deltakere i Hammerfest, Alta og Tromsø).

Harstad 23. september 2020

Oppstartsamling i Harstad (For deltakere i Narvik og Harstad, samt deltakere som er forhindret fra å delta på samling den 15. september).

Avslutning Tromsø 08. april 2021

Avslutningskonferanse i Tromsø.

FORUTSETNING FOR Å DELTA

UNDERVISER/VEILEDER

Kurset er for vitenskapelig ansatte som har undervisning eller veiledning i sin stilling.

VERKTØY

Du må ha utstyr for lyd-bildekommunikasjon (PC/Mac, Webkamera, Headsett).

SPRÅK

Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig.

KURSMODELL

Hva kan du som deltaker på universitetspedagogisk basiskompetanse forvente? 

1

Obligatorisk deltakelse i oppstartsamling og avslutningskonferanse.

2

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av kurset.

3

Mulighet for deltakelse i valgbare kursmoduler.

4

Arbeid med ett utviklingsprosjekt knyttet til eget fagmiljø.

l

5

Innlevering av tre arbeidskrav til godkjenning.

OMFANG: 200 TIMER

Kursets omfang (arbeidsmengde for deltaker) er 200 timer. Dette inkluderer kurs- og seminardager, for- og etterarbeid til disse, samt eget utviklingsprosjekt.

Det forventes betydelig egeninnsats.

Hva forventes av deg som deltaker på kurset for universitetpedagogisk basiskompetanse?

KRAV FOR GODKJENT GJENNOMFØRING

N

DELTAKELSE OPPSTART

  • Du må delta på en av oppstartsamlingene.
N

DELTAKELSE SISTE SAMLING

  • Du må delta på avslutningskonferansen (web-basert bidrag kan avtales).
N

NETTBASERT KURS

  • Du må gjennomføre et nettbasert kurs, som inngår i basiskompetansekurset.
N

3 ARBEIDSKRAV

  • Du må levere 3 arbeidskrav, som skal godkjennes.