UNIPED-100 KURS

FORUTSETNING FOR Å DELTA

UNIVERSITETS­PEDAGOGISK
BASISKOMPETANSE

Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs for universitetspedagogisk basiskompetanse tilfredsstiller kravet til kvalifisering og dokumentasjon av universitetspedagogisk basiskompetanse i høyere utdanning.

Alle som fullfører kurset oppnår pedagogisk basiskompetanse som er et krav for alle undervisere ved UiT Norges arktiske universitet.

NESTE KURS: 15. september 2020

SAMLINGSDATOER

På grunn av de gjeldende smittevernsreglene må høstens oppstartsamling deles i fire puljer på inntil 50 personer (tre på campus Tromsø og én i Narvik). Samlingene vil foregå mellom 15. og 23. september. 

Oppstart:

Avslutning:

Tromsø (15. / 22. september)

Oppstartssamling i Tromsø, tre alternative tidspunkt:

  • 15. september kl. 09.00 – 12.00
  • 22. september kl. 09.00 – 12.00
  • 22. september kl. 13.00 – 16.00
Narvik 23. september 2020

Oppstartsamling i Narvik (for deltakere i Narvik og Harstad, samt deltakere som er forhindret fra å delta på samling i Tromsø).

Tromsø 08. april 2021

Avslutningskonferanse i Tromsø.

FORUTSETNING FOR Å DELTA

UNDERVISER/VEILEDER

Kurset er for vitenskapelig ansatte som har undervisning eller veiledning i sin stilling.

VERKTØY

Du må ha utstyr for lyd-bildekommunikasjon (PC/Mac, Webkamera, Headsett).

SPRÅK

Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig.

KURSMODELL

Hva kan du som deltaker på universitetspedagogisk basiskompetanse forvente? 

1

Obligatorisk deltakelse i oppstartsamling og avslutningskonferanse.

2

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av kurset.

3

Mulighet for deltakelse i valgbare kursmoduler.

4

Arbeid med ett utviklingsprosjekt knyttet til eget fagmiljø.

l

5

Innlevering av tre arbeidskrav til godkjenning.

OMFANG: 200 TIMER

Kursets omfang (arbeidsmengde for deltaker) er 200 timer. Dette inkluderer kurs- og seminardager, for- og etterarbeid til disse, samt eget utviklingsprosjekt.

Det forventes betydelig egeninnsats.

Hva forventes av deg som deltaker på kurset for universitetpedagogisk basiskompetanse?

KRAV FOR GODKJENT GJENNOMFØRING

N

DELTAKELSE OPPSTART

  • Du må delta på en av oppstartsamlingene.
N

DELTAKELSE SISTE SAMLING

  • Du må delta på avslutningskonferansen (web-basert bidrag kan avtales).
N

NETTBASERT KURS

  • Du må gjennomføre et nettbasert kurs, som inngår i basiskompetansekurset.
N

3 ARBEIDSKRAV

  • Du må levere 3 arbeidskrav, som skal godkjennes.