Bunker

Som tidligere annonsert på denne bloggen var det gledelig mange søknader om støtte til forbedring av undervisningskvalitet. Strategisk utdanningsutvalg har nå behandlet søknadene og tildelt 20 støtte for 2015. Dette gjelder kategoriene “såkornmidler” og “utviklingsmidler”. En oversikt over alle søknadene og hvilke som har fått støtte finnes både på Strategisk utdanningsutvalg sin hjemmeside, og på prosjektets hjemmeside. 

Utlysningen av den siste kategorien “Fyrtårnmidler” er som kjent satt til 15. januar 2015. Beskrivelse av kriterier og praktiske opplysninger til hjelp for søkere finne på denne lenka.