Utdeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet

Utdeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet har nå tildelt årets priser for undervisning, formidling og forskning. Prisene ble gitt til svært spennende prosjekter. For denne bloggen er utdanningsprisen av spesiell interesse. Årets vinner ”Legevaktprosjektet”, et pilotprosjekt...