UiT, Norges arktiske universitet, lyser nå ut stimuleringsmidler for bedret undervisningskvalitet. Det er Strategisk utdanningsutvalg som gjennom “Program for undervisningskvalitet” står for utlysning og behandling av søknadene. Det kan, som ved utlysningen i 2015, søkes innen for tre kategorier: “Stimuleringsmidler”, “Utviklingsmidler” og “Fyrtårn”. Søknadsfrist for 2016 er satt til 15. oktober 2015.

Informasjon om utlysning finnes i sin helhet på prosjektets hjemmeside.