Applications

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 24. november prosjektstøtte for 2016. Tildelingen ble som i fjor gjort i tre kategorier: «Såkornmidler», «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Til årets utlsyning kom det i alt 27 søknader innen de to første kategoriene. 16 av disse er tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger for de to første kategoriene finnes som lenke her og i høyremenyen.

Den prestisjetunge kategorien «Fyrtårnmidler» vil bli annonsert av rektor på universitetets juletilstelning. Oversikt over søkere til kategorien finnes sist i oversikten over «Såkornmidler» og «Utviklingsmidler» (lenke over).

Mer informasjon om stimuleringsmidlene finner du hos Result og på SUV sine sider.