Flipping: Hva det er og hva sier forskningen?

I dette kapittelet tilbyr vi en enkel innføring i undervisningsmodellen kjent som Flipped Classroom. Innføringen kommer i form av tre videoforelesninger. Fullstendige referanser til kildene det henvises til i videoene finner du under hver videoramme. Hvordan få best utbytte av videoene?

Det omvendte undervisningsrommet – Flipped Classroom, del 1 av 3

Denne videoen forsøker å gi et svar på spørsmålet «Hva er Flipped Classroom?» ved å se på et par definisjoner.

Spørsmål til refleksjon

Hvordan samsvarer definisjonene i videoen med den oppfatningen du fra før hadde om hva Flipped Classroom var for noe? Hvor langt unna er din egen vanlige undervisning fra å tilfredsstille en definisjon av begrepet? Har du inntrykk av at mange misforstår hva flipping egentlig innebærer?

Fortsatt uklart?

Definisjonene i denne videoen er nokså abstrakte. For å få litt mer konkrete kjøttslintrer på flippe-beinet, anbefaler vi at du ser videoene med Finn-Steinar Heimly, Christine Lindstrøm og Kjell-Øystein Netland i kapittelet om planlegging og gjennomføring av flipping. Disse dyktige lærerne deler eksempler og råd fra egen undervisning.

Kilder henvist til i videoen

  • Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and Development, 34, s. 1-14. doi: 10.1080/07294360.2014.934336