Poll Everywhere

Poll Everywhere

Poll Everywhere ligner ganske mye på Mentimeter (forrige SRS). Løsningen har en gratis del, med de begrensingene det medfører og en betal-/lisensversjon hvor du betaler for utvidet funksjonalitet. I gratis versjonen har du tilgang til alle spørsmålstypene, og kan lage så mange responstester du ønsker. Begrensningen går for det meste ut på muligheten til å ta vare på svar og å organisere studenter/deltagere. For de aller fleste er dette behov som kanskje ikke vil være så aktuelle i en undervisningssituasjon. Den største begrensingen er antall deltagere – 40 stk er satt som øvre grense på hvor mange som kan være med, og det vil kanskje eliminere Poll Everywhere fra noen situasjoner. Selv om dette, i likhet med flere SRS’er, er relativt enkelt å ta i bruk skal det litt ”trening” til for å mestre løsningen.

Poll Everywhere for du tre hovedvalg med hensyn til respons: Open EndedMultiple Choice og Clickable ImageOpen Ended er tekstbaserte svar; her kan du velge mellom Text WallWord CloudCluster og TickerMulitple Choice er akkurat det – multiple choice, og her kan du legge inn svaralternativene som er aktuelle. Clickable Image er en liten sak som kanskje er litt unik for Poll Everywhere sammenlignet med de andre vi har nevnt. Her kan du laste opp et bilde som grunnlag for svar basert på plassering – altså studentene/respondentene klikker på et bilde for å enten plassere eller velge en del av bildet. I eksemplet som de viser til selv skal respondenten peke på stater i USA.

• Test Poll Everywhere selv

Type: 100% nettbasert, men med muliget for SMS- og Twittersvar
Vanskelighetsgrad:  Ikke spesielt vanskelig
Modus: Open Ended, Quiz (MC), Clickable Image.
Prismodell: Grunnleggende funksjonalitet er gratis.
Støtte: Safari, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi
OS: Web App

MC: Multiple Choice