Flipping: Hva det er og hva sier forskningen?

I dette kapittelet tilbyr vi en enkel innføring i undervisningsmodellen kjent som Flipped Classroom. Innføringen kommer i form av tre videoforelesninger. Fullstendige referanser til kildene det henvises til i videoene finner du under hver videoramme. Hvordan få best utbytte av videoene?

Det omvendte undervisningsrommet – Flipped Classroom, del 1

Denne videoen forsøker å gi et svar på spørsmålet “Hva er Flipped Classroom?” ved å se på et par definisjoner.

Spørsmål til refleksjon

Hvordan samsvarer definisjonene i videoen med den oppfatningen du fra før hadde om hva Flipped Classroom var for noe? Hvor langt unna er din egen vanlige undervisning fra å tilfredsstille en definisjon av begrepet? Har du inntrykk av at mange misforstår hva flipping egentlig innebærer?

Fortsatt uklart?

Definisjonene i denne videoen er nokså abstrakte. For å få litt mer konkrete kjøttslintrer på flippe-beinet, anbefaler vi at du ser videoene med Finn-Steinar Heimly, Christine Lindstrøm og Kjell-Øystein Netland i kapittelet om planlegging og gjennomføring av flipping. Disse dyktige lærerne deler eksempler og råd fra egen undervisning.

Kilder henvist til i videoen

  • Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and Development, 34, s. 1-14. doi: 10.1080/07294360.2014.934336

Det omvendte undervisningsrommet – Flipped Classroom, del 2

I denne videoen ser vi på tre litt ulike spor fra utdanningsforskningen. Kan forskningen belyse Flipped Classroom-modellen og gjøre oss klokere på hvorvidt den er noe mer enn bare en populær døgnflue?

Spørsmål til refleksjon

Kan bruk av Flipped Classroom-modellen rettferdiggjøres på bakgrunn av utdanningsforskning? Gir noe av denne forskningen noen hint om hva vi bør være bevisst på dersom vi skal forsøke å flippe? Hva slags forskningsresultater ville gjort deg trygg på at flipping var veien til undervisningsfrelse?

Kilder henvist til i videoen

  • Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and Development, 34, s. 1-14. doi: 10.1080/07294360.2014.934336
  • Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415. doi: 10.1073/pnas.1319030111
  • Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.
  • Hattie, J. (2011). Which strategies best enhance teaching and learning in higher education? I D. Mashek & E. Y. Hammer (red.), Empirical research in teaching and learning: Contributions from social psychology (s. 130-142). Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
  • Michael, J. (2006). Where’s the evidence that active learning works? Advances in Physiology Education, 30(4), 159-167. doi:10.1152/advan.00053.2006
  • Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68
  • Van Merriënboer, J. J. G., & Sweller, J. (2010). Cognitive load theory in health professional education: Design principles and strategies. Medical Education, 44(1), 85-93. doi: 10.1111/j.1365-2923.2009.03498.x

Det omvendte undervisningsrommet – Flipped Classroom, del 3

I denne videoen ser vi på noen populære begrunnelser for flipped classroom-modellen.

Spørsmål til refleksjon

Hvilke av disse grunnene apellerer mest til deg? Er det noen av dem som taler for at flipping kan hjelpe deg møte noen viktige pedagogiske utfordringer?