Verso Learning

Verso Learning

Verso Learning er litt uoversiktlig sånn til å begynne med og det er ikke en klassisk SRS løsning, men mer et flippeverktøy hvor du deler ut oppgaver som for eksempel tekster, videoer, regneark, lenker eller andre dokumenter til en klasse i forkant av undervisning – dette følges så av spørsmål som skal besvares skriftlig. Kan egentlig kalle det et mini-LMS da man kan bruke verktøyet til å administrere studentgrupper basert på hva og hvordan de svarer. Underviser kan også sette opp klasser og grupper i dette verktøyet. Det er ingen verktøy for å lage multiple choice oppgaver, og dermed ikke helt det vi anser som en standard SRS.

Verso Learning skiller seg fra de andre løsningene vi viser i denne oversikten ved å ha noe de kaller VERSO CAMPUS. Dette er et administrasjonsverktøy som ligger på toppen av flippeverktøyet som underviser bruker. Her kan flere klasser/undervisere samles og administreres, og det kan nesten regnes for å være et ledelsesverktøy for å se hvordan undervisere jobber med klassene sine. Verso Campus er en betalingstjeneste – så det er fult mulig å bruke flippe-verktøyet uten dette administrasjons-laget, men det er litt uklart om dette er gratis eller ikke.

• Test Verso Learning selv

Type: 100% nettbasert
Vanskelighetsgrad:  Ikke spesielt vanskeligmen krever mye administrasjon
Modus: Mer et flippe-verktøy enn ren SRS
Prismodell: Flip-verktøyet er gratis, men «Campus» koster penger – uvisst hvor mye
Støtte: Safari, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi
OS: Egen App for Andriod og iOS

MC: Multiple Choice