Egenskaper ved ulike studentresponssystemer

kapittel_poster
Vi skiller teknologisk mellom to typer student responssystemer (også kalt SRS‘er – Student Response System) – mobile eller proprietære. Mobile løsninger baserer seg på nettbaserte tjenester hvor studentene bruker PC/Mac, nettbrett eller sine smarttelefoner for å gi respons. Proprietære løsninger består av enkel hardware; sendere og mottager. Studentene får da utlevert en såkalt klikker og foreleser har en mottager som er koblet til hans/hennes PC.

Hardwarebaserte løsninger har vært i bruk i mange år, og er dermed ikke noe nytt – hverken i undervisning eller andre situasjoner hvor direkte respons er eller har vært nødvendig. Vårt eget Storting er et godt eksempel på dette hvor avstemmingen fremdeles foregår med klikkere. Problemet med slike løsninger er at de krever tilsyn, batteri, nyinnkjøp av ødelagte enheter, lagring osv. Listen over problemer og utfordringer er rett og slett lang. Dette er nok en faktor som skyver disse ut av markedet, og dermed gjør slike løsninger lite attraktive ikke bare for de som skal bruke det i undervisningen, men og for studentene.

Det vi etter hvert begynner å se, etter smarttelefonens inntog, er løsninger som er helt eller delvis nettbaserte. Disse, hvis vi skal være veldig presise, kan deles inn i to forskjellige kategorier: programvare som må installeres på mottager-pc eller hundre prosent nettbaserte løsninger hvor både studenter og foreleser kobler seg opp mot et nettsted. I denne modulen av uDig skal vi konsentrere oss om de løsningene som er helt nettbasert. Ikke fordi at de er noe bedre, men mest fordi de har sannsynligvis potensiale for lengere varighet. Det begynner etter hvert å bli ganske mange slike system og utviklingen er kjapp og økende. Så det å laste ned og installere programvare vil kanskje ikke være så aktuelt i årene fremover. I dette kapittelet vil vi derfor se på noen av de mest brukte eller i det minste mest populære nettbaserte løsningene. Vi skal også konsentrerer oss om de løsningene som i tillegg til å ha funksjoner som koster penger, også har en gratisversjon med den mest grunnleggende funksjonaliteten tilgjengelig.