Infuse Learning

Infuse Learning

Med Infuse Learning stiger læringskurven for deg som underviser noen få hakk. Det er mange muligheter i denne løsningen hvor det splittes opp i tre hovedmoduler der underviser kan velge mellom Quick AssessmentInteractive Tools, og Quiz Management. Disse tre nivåene skiller seg aller mest ved at Quick Assessment, som navnet tilsier, er en rask testmodul med flere verktøy som du ikke nødvendigvis skal forberede så alt for mye. Interactive Tools lar deg sende bilder og lenker til studenter og Quiz Management er der du setter opp mer forseggjorte responstester som kan bestå av en blanding av oppgavetypene som ligger i Quick Responsmodulen. I tillegg til de tre oppgavemodulene er det en fjerde modul – Class Setup, hvor du kan sette opp eller importere flere studenter og lage faste grupper av disse. Hvis vi skal peke på en liten detalj i Infuse Learning som kan være negativ, men samtidig ikke er så dum – så er det at man må laste ned svar som et Excel-dokument for å få en detaljert oversikt over alle svarene. På en side er det unødvendig; det kunne godt ha ligget en fullstendig og oversiktlig visning på nett, men det kan også være en nyttig funksjon for mange – så det trekker ikke mye ned på opplevelsen. På den positive siden kan vi nevne muligheten for å bruke tegning både som spørsmål, men også som svar fra studentene – absolutt en nyttig funksjon tenker vi.

Quick Assessment er delt inn i syv oppgavemoduler: Draw Response, True/false, Multiple Choice (MC), Sort in Order, Open Ended Text Answer, Numeric og Likert Scale (1-5). Alle disse kan forberedes «on the fly» mens du underviser, og hvis du investerer litt tid i forkant og blir kjent med disse kjappe responstestene – så vil du lett kunne aktivere studentene gjennom en hel forelesningen med små og kjappe responsoppgaver.

Interactive Tools har kun to verktøy: InfuseDraw og InfuseLinkInfuseDraw fungerte ikke da vi testet det, men der skal du kunne lage en tegning eller lignende og sende ut til studentene. InfuseLink brukes til å sende lenker til nettsider eller andre ressurser til alle. Studentene får da en knapp de skal trykke på.

Quiz Management er den «store» quiz-byggeren. Her setter du sammen flere oppgaver til én stor oppgave. Her bruker alle spørsmålsalternativene fra Quick Assessment for å bygge en større prøve. Dette har et veldig enkelt grensesnitt for å lage spørsmål i tillegg til en drag-and-drop mulighet for å endre rekkefølgen på oppgavene. Type: 100% nettbasert (Detaljert svaroversikt må du laste ned som Excel) Vanskelighetsgrad: Litt avansert Modus: Quiz (MC), Undersøkelser (MC) og diskusjoner Prismodell: Gratis Støtte: Safari, Chrome, Firefox, Opera OS: Wep App (Responsivt design) Andriod, iOS MC: Multiple Choice.

• Test Infuse Learning selv

Type: 100% nettbasert (Detaljert svaroversikt må du laste ned som Excel)
Vanskelighetsgrad:  Litt avansert
Modus: Quiz (MC), Undersøkelser (MC) og diskusjoner
Prismodell: Gratis
Støtte: Safari, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi
OS: Web App (Responsivt design) for Andriod og iOS

MC: Multiple Choice