Innledning modul 4

Hvordan kan dette kurset hjelpe meg med undervisningen?

Som vi skal se i neste kapittel, fins det gode argumenter for å stimulere studentene våre til aktiv jobbing med faget. Aktive studenter kan være vanskelig å oppnå med tradisjonelle forelesninger, selv om det er knakende gode forelesninger. De fleste forelesere opplever fra tid til annen glassaktige blikk under tunge øyelokk – tydelige tegn på at lite av budskapet trenger inn dit det skal. Men selv når vi treffer bra og taler som Cicero selv, når studentene tilsynelatende følger godt med og nikker og smiler på alle de rette stedene – vet vi da at de faktisk lærer noe? Dette kurset egner seg godt for deg som ønsker å introdusere elementer av studentaktivitet i undervisningen din, men som er usikker på hvor du skal begynne. Vi tar utgangspunkt i én undervisningsmodell (det omvendte undervisningsrommet, eller «flipped classroom») og én undervisningsteknologi (studentresponssystemer). Begge er gode startsteder for å bevege undervisningen i retning av mer studentaktivitet.