Hvordan planlegge og gjennomføre flippet undervisning

Frank Holen forteller i denne videoen om praktiske tips og råd som du kan benytte deg av dersom du ønsker å “flippe” din undervisning.

Her er 3 videoeksempler på faglige som benytter “flipped classroom” i undervisningen, og som deler sine erfaringer.

1. Undervisningsopplegg i BED-2019, ved UiT I denne videoen møter vi Finn-Steinar Heimly (Universitetslektor ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT), og noen av hans studenter på BED-2019 (vårsemester 2015). Heimly gir en kort introduksjon til noen av hans pedagogiske metoder knyttet til flipped classroom. Vi får også treffe enkelte studenter på BED-2019, som forteller om sine erfaringer med undervisningen. Etter lang tid med tradisjonelle forelesninger valgt Heimly å endre undervisningen i 2013. Ved å “snu” klasserommet har resultatene vært oppløftende i bl.a. BED-2019 og BED-1011. I  undersøkelser, som ble gjort i BED-1011, var resultatene oppløftende. Studentenes egen vurdering av læringsutbytte og egeninnsats økte, sammelignet med år før endringen. Generelt oppnådde også en større prosentandel av studentene en bedre karakterer, samtidig som strykprosenten sank.

 

2. Forberedelser til forelesninger i fysikk Kjell Øystein Netland (Universitetslektor i Fysikk ved UiT) gir oss i denne videoen en innsikt i hvordan han forbereder studentene sine til forelesninger. Netland gjør opptak av tradisjonelle forelesninger på sitt eget kontor eller i dedikerte rom for skjerm-/tavleopptak. I tillegg gjør Netland tilgjeneglig tester og ressurser i Fronter i forkant av forelesningene. Da er studentene forberedt før forelesningen og Netland vet, ut ifra testene, hva studentene sliter med. På den måten har både Netland og studentene et bedre utgangspunkt når de kommer sammen i forelesningssalen (fysiske møter).

3. Tips og ting å huske på når en skal “snu” klasserommet. Christine Lindstrøm (Førsteamanuensis ved HiOA) foreleser i Fysikk på Høgskolen i Oslo Akershus. Hun har god erfaring med studentaktive læringsmetoder og flipped classroom. I denne videoen gir hun råd og tips om hvordan man kan komme igang dersom man ønsker å “snu” klasserommet. Spesielt fremhever hun gode forberedelser, samt tålmodighet når man begynner å endre undervisning basert på tradisjonelle forelesninger.