Kahoot

kahoot_poster

Kahoot er et spillbasert responssystem utviklet ved NTNU i Norge med tre forskjellige spillmodus: Quiz, undersøkelse og diskusjoner.

Quiz er det mest populære moduset, og det er i quizene at spillmetodikk tas i bruk. Et enkelt multiple choice modus hvor det brukes stoppeklokke, enkle fargekoder og en dramatisk count down musikk for å gjøre det hele litt mer spennende. Det vi kan si, uten å fokusere så mye på læringspotensialet, er at studenter setter pris på spillet i den forstand at det skaper mye aktivitet og buzz i klasserommet noe som er med på å bryte opp lange forelesinger.

Undersøkelse/surveys fungerer stort sett på samme måte som en quiz, men spillopplevelsen med visuelle knep og musikk er utelatt – en litt mer seriøs versjon av en multiple choice øvelse. En kombinasjon av disse to første modusene hvor man starter en forelesing med en undersøkelse, og så vekker studentene med en oppfriskende og morsom Quiz mot slutten kan være en god måte å bruke dette på.

Diskusjoner/discussions skiller seg en del fra de to nevnte modusene både i form og bruk. Her stilles kun et spørsmål, og svarene vil kunne danne grunnlag for diskusjon videre i forelesingen. Denne formen vil aktivere studentene på en mer faglig måte, og i tillegg engasjere på en helt annen måte enn hva dramatikken i en quiz vil gjøre.

• Test kahoot selv

Type: 100% nettbasert
Vanskelighetsgrad: Enkel
Modus: Quiz (MC), Undersøkelser (MC) og diskusjoner
Prismodell: Gratis
Støtte: Safari, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi
OS: Egen App for Andriod og iOS

MC: Multiple Choice