Mentimeter

Mentimeter

Med Mentimeter møter du på et relativt enkelt verktøy. Du har et oversiktlig grensesnitt som underviser, og deltagere svarer ved hjelp av mobil eller PC/Mac på en nettside som gjøres tilgjengelig når du starter en quiz. Mentimeter har en gratis grunnpakke, men har også en betalingsplan hvor du velger mellom Premium, Corp og Edu. I gratisversjonen har du alle spørsmålsaktivitetene tilgjengelig, men du kan ikke legge opp mer enn to spørsmål om gangen (betalingsplanene kan du lese om her). Dersom du skulle vurdere å betale så er det Edu-versjonen som i så fall vil være aktuell – her får 84% avslag på abonnement.

Mentimeter gir deg fem forskjellige quiz-modus; Multiple Choice, open ended, 100 points, Dual axis og Scales. Multiple choice og Open ended er selvforklarende, men de tre siste modulene er litt forskjellig fra andre SRS-løsninger. 100 Points gir deltagerne 100 poeng som de skal distribuere på svaralternativene – hvor alternativet med flest poeng plasseres øverst til en hver tid. Dual axis lager en graf hvor gjennomsnittet av svar blir plassert i en x- og y-akse. Og til slutt Scale eller skala her svarer deltagerne med en skåre som du bestemmer ala mellom 0 og 5. Det å sette opp disse spørsmålene/quizene er relativt enkelt, og med et enkelt dra-og-slip grensesnitt kan du organisere alternativene ganske enkelt.

• Test Mentimeter selv

Type: 100% nettbasert
Vanskelighetsgrad:  Ikke spesielt vanskelig, men flere enn 2 spørsmål krever et abn.
Modus: Quiz (MC), Open Ended, 100 Points, Dual Axis og Scales.
Prismodell: Grunnleggende funksjonalitet er gratis.
Støtte: Safari, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi
OS: Web App

MC: Multiple Choice