Category: Universitetspedagogikk

Poster om universitetspedagogikk

Forslag til krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som skulle komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingskategoriene professor og førsteamanuensis, leverte sine anbefalinger til kunnskapsminister Henrik Asheim 14. november.

Arbeidsgruppens har utformet forslag til forskriftsformuleringer  om krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i førsteamanuensisstilling og ansettelse/opprykk til professorstilling. Gruppen har også utarbeidet forslag til høringsnotat.

Professor Gunnar Grepperud ved Result var en av de tre medlemmene

Share
Posted in Generelt, Merittering, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning

“Nye” websider for universitetspedagogikk

Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring i høyere utdanning er for tiden i vinden: Ifølge Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» skal pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vektlegges tyngre i akademia enn i dag. I høst nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis. Fra 1. januar 2017 innførte UiT krav til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse

Share
Posted in Generelt, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Styrking av kravene til pedagogisk kompetanse for ansettelser og opprykk

For å styrke kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, har regjeringen etablert en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis.

Arbeidsgruppen består av professor Gunnar Grepperud ved Result, UiT Norges arktiske universitet, prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU, og instituttleder Anne Julie Semb ved Universitetet i Oslo. For mere informasjon se artikkel hos Khrono og pressemelding fra

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Universitetspedagogikk for stipendiater på Malangen Resort

De fleste ph.d-stipendiater har undervisningsoppgaver og mange stipendiater har behov for å øke sin kompetanse som undervisere. Result tilbyr et firedagers kurstilbud i universitetspedagogikk for stipendiater. Kurset består av to samlinger á to dager. Første samling fant nylig sted på Malangen Resort. 19 deltakere fra ulike institutt og fagmiljø var med.

I kurset inngår både pedagogisk teori og mulighet til å få tilbakemelding på egen undervisning. Dessuten får deltakerne erfaring med studentresponssystemer og metoder for å aktivere studenter i forelesninger.

Share
Posted in Universitetspedagogikk

Kull 2017/2018 er i gang med Program for pedagogisk basiskompetanse!

En flott gjeng er samlet på Linken til kurset «Å undervise i høyere utdanning»! Stemningen er god og undervisere fra mange fagfelt er samlet til dyst. 25 deltakere fra 16 institutt er tatt opp til årets Program. Prorektor for undervisning Wenche Jacobsen holdt et inspirerende innlegg om universitetsledelsens ambisjoner for å styrke undervisning og arbeidet som er gjort så langt –og hva man tenker seg fremover. Deretter kom et flott innlegg fra en deltaker fra sist år, Anne Dragøy

Share
Posted in Opplæring, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Forskningsveiledning – veiledning av ph.d.-studenter

 

Illustrasjon hentet fra: Siv Måseidevåg Gamlem (2015), Tilbakemelding for læring og utvikling, Gyldendal Norsk Forlag 2015

Veien til doktorgraden er et langt løp som ofte er forbundet med prestasjonskrav, usikkerhet, stress og hindringer. Et slikt løp krever egenskaper som utholdenhet, motivasjon, gjennomføringsevne, evne til systematisk, analytisk og selvstendig arbeid og samarbeidsegenskaper. Ph.d.-studenten har behov for et nært samarbeid med veileder gjennom hele stipendiatperioden og en god relasjon mellom veileder(e) og stipendiat er ett av flere

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning

Ja til kollegaveiledning og mer fagfellevurdering

Kari Riddervold ved Result har skrevet artikkel om kollegaveiledning og fagfellevurdering som er publisert i nettavisen Khrono, se her. Khrono er en uavhengig riksdekkende nyhetsavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Mer informasjon om Khrono.

 

 

 

 

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning Tagged with:

Høstens kursprogram i universitetspedagogikk er klart

Pedagogisk mappe – seminarrekke for å dokumentere pedagogisk kompetanse er utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som ønsker å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Søknadsfrist er 30. august med oppstart 19. september. Uniped-gruppa planlegger ytterligere to seminarrekker for studieåret 2017/2018.

Forskningsveiledning er nå utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte

Share
Posted in Opplæring, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Merittering i utdanning er en realitet ved UiT!

Alt tekst

Fra venstre, Eli Moksnes Furu, Marit Allern, Anne Eriksen, Wenche Jakobsen, Laura Janda, Anne Husebekk, Bernt Bertheussen.

De seks første underviserne ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som meritterte undervisere. Det var under rektors sommerfest 15. juni at prorektor for utdanning Wenche Jacobsen offentligjorde navnene på de seks ansatte som fikk den nye statusen. Hun gratulerte de seks og sa at hun var glad for at UiT kan vise fram undervisere som har

Share
Posted in Merittering, Universitetspedagogikk Tagged with: ,

Nordic-Baltic Network in Higher Education Development

21.–22. mars 2017 var Result vertskap for det nordisk baltiske nettverket i universitetspedagogikk. Deltakerne kom fra Island, Sverige, Danmark, Finland, Estland og Norge. Samarbeidet over landegrensene i Norden og Baltikum har vært formalisert de siste 7 årene. Vi møtes med om lag 1 ½ års mellomrom og skifter på å arrangere seminarene. Dette nettverket har stor betydning for utveksling av erfaring, utvikling av felles prosjekter og bedre kontakt mellom institusjoner i vårt område. Bildet er tatt i Árdna der vi

Share
Posted in Forskning, Konferanser, Result, Universitetspedagogikk