Merittering – utlysing 2019

Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. De som inviteres til å søke er stillingskategoriene professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for de fire stillingstypene. Alle søkere må tydelig...

Ledig professorat/dosentur ved Result

UiT satser tungt på utdanningskvalitet ved egen institusjon og har som ambisjon å være landsledende innenfor en rekke områder. En viktig del av dette arbeidet er å styrke kompetansen til undervisere ved institusjonen gjennom forskning og kursaktiviteter som gis i regi...