For å styrke kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, har regjeringen etablert en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis.

Arbeidsgruppen består av professor Gunnar Grepperud ved Result, UiT Norges arktiske universitet, prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU, og instituttleder Anne Julie Semb ved Universitetet i Oslo. For mere informasjon se artikkel hos Khrono og pressemelding fra regjeringen.